अँतिम लाईन पढ़ते तो


ना जाने किस शब्द से आहत होकर तुने चिट्ठी फाड़ दी
अँतिम लाईन पढ़ते तो मुस्कुरा दिये होते